Encyklopedia objawów chorób - alfabetyczny spis
 
 

Na czym polega wstrząs kardiogenny?

 

8 lutego 2013

|

Kategoria: Zdrowie

 
Na czym polega wstrząs kardiogenny?

Autor: Matthew Maaskant

Źródło: sxc.hu

Wstrząs kardiogenny (WK) to szczególny rodzaj wstrząsu, którego przyczynami są zmiany w obrębie dużych naczyń tętniczych lub zaburzenia czynności serca. Jest to stan zagrażający życiu pacjenta, a najczęstszą jego przyczyną jest zawał mięśnia sercowego.
Niedotlenienie narządów w wyniku zmniejszenia się ilości krwii przetaczanej przez serce jest właśnie powodem powstania charakterystycznych objawów wstrząsu.

W celu ustalenia czy mamy do czynienia ze wstrząsem kardiogennym, lekarz wykonuje badanie ultrasonograficzne (ECHO serca).

Najczęstsze przyczyny wystąpienia wstrząsu kardiogennego

Do najczęstszych przyczyn wystąpienia wstrząsu kardiogennego zalicza się:
- zaburzenia rytmu serca - komory serca nie są odpowiednio wypełniane, więc mięsień sercowy nie jest w stanie wykonywać efektywnych skurczów;
- uszkodzenie mięśnia sercowego - sytuacja, gdy mięsień nie kurczy się wydajnie i pompa pracuje słabo (zawał, uraz lub zapalenie mięśnia sercowego);
- tamponada serca - sytuacja, gdy w wyniku urazu, krew gromadząca się w klatce piersiowej uciska na serce;
- niedomykalność lub zwężenie ujść tętniczych;
- zator tętnicy płucnej.

Objawy wstrząsu:
- blada, wilgotna i chłodna skóra;
- zaburzenia świadomości;
- dezorientacja co do miejsca i czasu;
- senność;
- wydłużenie czasu blednięcia paznokcia po ucisku do powyżej 2 sekund;
- osłabienie mięśni;
- przyspieszony oddech;
- diureza godzinowa (ilość wydalanego moczu w ciągu godziny) poniżej 20 ml;
- spadek ciśnienia tętniczego poniżej 80 mmHG.

Leczenie

W przypadku rozpoznania wstrząsu kardiogennego, należy niezwłocznie wezwać pogotowie oraz udzielić choremu pierwszej pomocy. W czasie oczekiwania na przyjazd karetki, o ile chory nie stracił przytomności, należy zachować z nim kontakt i próbować uspokoić. Jednocześnie cały czas powinno się oceniać podstawowe funkcje życiowe (bicie serca i oddychanie).

Wstrząs rozwija się, gdy około 40% mięśnia lewej komory jest objęte uszkodzeniem lub niedotlenieniem. U większości chorych objawy pojawiają się w ciągu 6 - 10 godzin od przyjęcia do szpitala. Podstawowym celem w leczeniu jest jak najwcześniejsze przywrócenie krążenia w tętnicy odpowiedzialnej za zawał.

Leczenie WK jest trudne i obciążone ryzykiem popełnienia błędu. Natychmiast po rozpoznaniu wstrząsu, należy ustabilizować stan krążenia. Zapobiega się w ten sposób powstaniu nieodwracalnych uszkodzeń narządów podczas transportu chorego do szpitala.

WK wciąż pozostaje najpoważniejszym powikłaniem świeżego zawału serca, któremu przypisuje się dużą śmiertelność, wynoszącą, przy normalnej terapii, około 50%. Aby zmniejszyć te statystyki, należy jak najwcześniej hospitalizować pacjentów ze świeżym zawałem, aby zapewnić im optymalną opiekę i możliwość leczenia inwazyjnego.

Autor:

Kamila Bigos

Źródła:

http://www.biomedical.pl/zdrowie/wstrzas-kardiogenny-3939.html
http://www.ukladu-krazenia.choroby.biz/Wstrz%C4%85s+kardiogenny
 
 
Tagi: wstrząs kardiogennt, zapalenie mięśnia sercowego, zaburzenia świadomości, senność, tamponada serca, zator tętnicy płucnej

Komentarze